Drept civil

 • Asistenta si reprezentare in litigii civile de orice natura
 • Consultanta in diverse aspecte privind aplicarea legii civile
 • Negociere, redactare, modificare si incetare contracte civile
 • Redactarea si sustinerea actiunilor civile la instantele de judecata in diferite faze procesuale
 • Executarea hotararilor date de instantele judecatoresti
 • Asistenta si reprezentare in faza de executare silita
 • Mediere conflicte, conciliere, arbitraj privat ad-hoc
 • Asistenta si reprezentare in proceduri necontencioase
 • Asistenta in cadrul negocierilor
 • Recuperare creante
 • Consultanta juridica si reprezentare in litigiile referitoare la anulari de acte juridice
 • Redactari contracte, declaratii si acte juridice in forma atestata, reprezentare in fata notariatelor
 • Actiuni in revendicare, actiuni in granituire, actiuni negatorii, actiuni in constatare, actiuni in pretentii;
 • Reconstituirea dreptului de proprietate in baza legilor de reconstituire
 • Succesiunile: calitatea de mostenitor, masa succesorala, cota parte din mostenire
 • Actiuni in anularea certificatelor de mostenitor;

Drept comercial si societar

 • Infiintari societati comerciale, asociatii si fundatii
 • Redactare acte constitutive, hotarari ale adunarii generale a asociatilor, acte aditionale, contracte si declaratii in forma atestata de avocat
 • Reprezentare in fata Registrului Comertului pentru inregistrarea infiintarii de societati inregistrarea modificarilor actului constitutiv
 • Contracte de cesiune parti sociale, infiintari puncte de lucru, majorare capital social, modificarea sediului social, etc.
 • Reprezentare in fata instantelor judecatoresti pentru recuperare creante
 • Litigii comerciale de drept comun
 • Reprezentare si asistenta in dosare de faliment si reorganizare judiciara
 • Asistarea si reprezentarea clientilor la adunarile creditorilor, a actelor efectuate de administratorul judiciar/lichidator, solutionarea contestatiilor la tabelul creanteolor, asistarea si reprezentarea intereselor debitorului in raporturile cu creditorii, administratorul judiciar/lichidator si judecatorul sindic pe parcursul intregii proceduri reglementate de Legea nr.85/2006
 • Elaborarea de opinii juridice referitoare la riscul contractual, termene si modalitati de plata, transmiterea dreptului de proprietate, garantarea platii pretului, interpretarea clauzelor contractuale, s.a.
 • Asistarea clientului la negocieri, redactarea, modificarea si urmarirea executarii contractelor
 • Intocmirea dosarelor de executare silita, contact permanent cu executorii judecatoresti;

Drept administrativ si contencios administrativ

 • Contestarea proceselor verbale de constatare si sanctionare contraventionala
 • Asistenta juridica in proceduri de achizitii publice
 • Activitati de consultanta juridica acordata clientilor in ceea ce priveste relatia acestora cu organele administrative, in special cu privire la autorizarile administrative si actele de control
 • Reprezentare in litigii de contencios administrativ si privitoare la achizitii publice
 • Consultanta juridica, asistenta si reprezentarea clientilor in litigii de contencios administrativ pentru anularea actelor administrative adoptate de autoritatile locale;

Drept penal

 • asistenta si reprezentare in fata organelor de cercetare si urmarire penala (Politie, Parchet si alte organe de cercetare penala)
 • asistenta si reprezentare in fata instantelor de judecata
 • asistenta juridica in faza de executare a pedepselor
 • asistenta si reprezentare pentru parti vatamate si parti civile in cadrul proceselor penale

Dreptul familiei

 • Divorturi;
 • Impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei sau dupa desfacerea acesteia, partajul
 • Actiuni in stabilirea paternitatii, contestarea recunoasterii paternitatii, tagada paternitatii;
 • Actiuni privind acordarea si/sau modificarea pensiei de intretinere pentru copilul minor si/sau parinte
 • Actiuni privind incredintarea minorilor spre crestere si educare; stabilirea domiciliului minorilor,
 • Actiuni privind evacuarea sotului turbulent;
 • Impartirea provizorie a folosintei locuintei comune;
 • Actiuni privind restituirea bunurilor proprii;

Dreptul muncii

 • Asistenta juridica acordata societatilor comerciale in privinta raporturilor de munca
 • Intocmire, evaluare, redactare contracte individuale de munca si acte aditionala, clauze speciale de confidentialitate, de neconcurenta etc.; redactarea fiselor posturilor si a regulamentelor interne
 • Asistenta juridica in procedura desfacerii contractelor de munca
 • Asistenta juridica si reprezentare in litigii de dreptul muncii, conflicte de munca individuale si colective, desfacerea contractelor de munca, concedieri individuale si colective;
 • Asistenta si reprezentare in relatia cu Inspectoratul Teritorial de Munca;
 • Asistenta juriridica si reprezentare acordata salariatilor pentru neplata drepturilor salariale, pagube materiale izvorate din raporturile de munca;

Dreptul protectiei intelectuale

 • Consultanta juridica privind dreptul de autor si drepturile conexe
 • Protejarea dreptului de autor si a drepturilor conexe
 • Asistarea si reprezentarea in fata instantelor de judecata in cazuri de incalcarea a dreptului de autor

Drept financiar & bancar

 • Asistenta riscuri bancare – Consultanta drept bancar
 • Echipa noastra de avocati in drept bancar ofera reprezentare pentru consumatori in relatia lor cu banca si asistenta in domeniul managementului riscurilor bancare, la aplicarea si implementarea principiilor Basel 2, instrumentelor financiare derivate, retail banking, corporate finance.
 • Alegerea unui avocat in drept bancar, un parteneriat pe masura asteptarilor dumneavoastra

Curtea europeana a drepturilor omului (cedo)

 • Consultanta si redactare plangeri adresate Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO)

Drept civil

 • Asistenta si reprezentare in litigii civile de orice natura
 • Consultanta in diverse aspecte privind aplicarea legii civile
 • Negociere, redactare, modificare si incetare contracte civile
 • Redactarea si sustinerea actiunilor civile la instantele de judecata in diferite faze procesuale
 • Executarea hotararilor date de instantele judecatoresti
 • Asistenta si reprezentare in faza de executare silita
 • Mediere conflicte, conciliere, arbitraj privat ad-hoc
 • Asistenta si reprezentare in proceduri necontencioase
 • Asistenta in cadrul negocierilor
 • Recuperare creante
 • Consultanta juridica si reprezentare in litigiile referitoare la anulari de acte juridice
 • Redactari contracte, declaratii si acte juridice in forma atestata, reprezentare in fata notariatelor
 • Actiuni in revendicare, actiuni in granituire, actiuni negatorii, actiuni in constatare, actiuni in pretentii;
 • Reconstituirea dreptului de proprietate in baza legilor de reconstituire
 • Succesiunile: calitatea de mostenitor, masa succesorala, cota parte din mostenire
 • Actiuni in anularea certificatelor de mostenitor;

Drept comercial si societar

 • Infiintari societati comerciale, asociatii si fundatii
 • Redactare acte constitutive, hotarari ale adunarii generale a asociatilor, acte aditionale, contracte si declaratii in forma atestata de avocat
 • Reprezentare in fata Registrului Comertului pentru inregistrarea infiintarii de societati inregistrarea modificarilor actului constitutiv
 • Contracte de cesiune parti sociale, infiintari puncte de lucru, majorare capital social, modificarea sediului social, etc.
 • Reprezentare in fata instantelor judecatoresti pentru recuperare creante
 • Litigii comerciale de drept comun
 • Reprezentare si asistenta in dosare de faliment si reorganizare judiciara
 • Asistarea si reprezentarea clientilor la adunarile creditorilor, a actelor efectuate de administratorul judiciar/lichidator, solutionarea contestatiilor la tabelul creanteolor, asistarea si reprezentarea intereselor debitorului in raporturile cu creditorii, administratorul judiciar/lichidator si judecatorul sindic pe parcursul intregii proceduri reglementate de Legea nr.85/2006
 • Elaborarea de opinii juridice referitoare la riscul contractual, termene si modalitati de plata, transmiterea dreptului de proprietate, garantarea platii pretului, interpretarea clauzelor contractuale, s.a.
 • Asistarea clientului la negocieri, redactarea, modificarea si urmarirea executarii contractelor
 • Intocmirea dosarelor de executare silita, contact permanent cu executorii judecatoresti;

Drept administrativ si contencios administrativ

 • Contestarea proceselor verbale de constatare si sanctionare contraventionala
 • Asistenta juridica in proceduri de achizitii publice
 • Activitati de consultanta juridica acordata clientilor in ceea ce priveste relatia acestora cu organele administrative, in special cu privire la autorizarile administrative si actele de control
 • Reprezentare in litigii de contencios administrativ si privitoare la achizitii publice
 • Consultanta juridica, asistenta si reprezentarea clientilor in litigii de contencios administrativ pentru anularea actelor administrative adoptate de autoritatile locale;

Drept penal

 • asistenta si reprezentare in fata organelor de cercetare si urmarire penala (Politie, Parchet si alte organe de cercetare penala)
 • asistenta si reprezentare in fata instantelor de judecata
 • asistenta juridica in faza de executare a pedepselor
 • asistenta si reprezentare pentru parti vatamate si parti civile in cadrul proceselor penale

Dreptul familiei

 • Divorturi;
 • Impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei sau dupa desfacerea acesteia, partajul
 • Actiuni in stabilirea paternitatii, contestarea recunoasterii paternitatii, tagada paternitatii;
 • Actiuni privind acordarea si/sau modificarea pensiei de intretinere pentru copilul minor si/sau parinte
 • Actiuni privind incredintarea minorilor spre crestere si educare; stabilirea domiciliului minorilor,
 • Actiuni privind evacuarea sotului turbulent;
 • Impartirea provizorie a folosintei locuintei comune;
 • Actiuni privind restituirea bunurilor proprii;

Dreptul muncii

 • Asistenta juridica acordata societatilor comerciale in privinta raporturilor de munca
 • Intocmire, evaluare, redactare contracte individuale de munca si acte aditionala, clauze speciale de confidentialitate, de neconcurenta etc.; redactarea fiselor posturilor si a regulamentelor interne
 • Asistenta juridica in procedura desfacerii contractelor de munca
 • Asistenta juridica si reprezentare in litigii de dreptul muncii, conflicte de munca individuale si colective, desfacerea contractelor de munca, concedieri individuale si colective;
 • Asistenta si reprezentare in relatia cu Inspectoratul Teritorial de Munca;
 • Asistenta juriridica si reprezentare acordata salariatilor pentru neplata drepturilor salariale, pagube materiale izvorate din raporturile de munca;

Dreptul protectiei intelectuale

 • Consultanta juridica privind dreptul de autor si drepturile conexe
 • Protejarea dreptului de autor si a drepturilor conexe
 • Asistarea si reprezentarea in fata instantelor de judecata in cazuri de incalcarea a dreptului de autor

Drept financiar & bancar

 • Asistenta riscuri bancare – Consultanta drept bancar
 • Echipa noastra de avocati in drept bancar ofera reprezentare pentru consumatori in relatia lor cu banca si asistenta in domeniul managementului riscurilor bancare, la aplicarea si implementarea principiilor Basel 2, instrumentelor financiare derivate, retail banking, corporate finance.
 • Alegerea unui avocat in drept bancar, un parteneriat pe masura asteptarilor dumneavoastra

Curtea europeana a drepturilor omului (cedo)

 • Consultanta si redactare plangeri adresate Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO)