Oferim consultanta gratuita in aceasta perioada telefonic sau via skype

ȘOMAJUL TEHNIC ÎN NOUL CONTEXT SOCIO-ECONOMIC

ȘOMAJUL TEHNIC ÎN NOUL CONTEXT SOCIO-ECONOMIC

sâmbătă, 21 martie 2020 21:24:09 Europe/Bucharest

Urmare a solicitării de informații în legătură cu situația șomajului tehnic, vă comunic următoarele: Din perspectivă legală, șomajul tehnic este reglementata de dispozițiile art.52-53, Codul muncii: Articolul 52 (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situații: c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare; (3) În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz. Articolul 53 (1) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, salariaţii implicaţi în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate, beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 52 alin. (3). (2) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare prevăzute la alin. (1), salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității. În concret, această modalitate de suspendare a contractului de muncă se află la îndemâna angajatorului. Contractul de muncă nu încetează. Organele de conducere ale angajatorului vor constata atat motivele care au determinat reducerea activitatii, cat si masurile pe care angajatorul le are in vedere pentru depasirea acestor dificultati printr-o hotarare. In baza acestei hotarari, angajatorul poate emite decizia de suspendare a contractului individual de munca, fie individual, fie colectiv. Suspendarea contractului individual de munca va fi operata si in Revisal, in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data acesteia. .........................................................................................................................

Pe durata suspendarii contractului individual de munca astfel dispusa, angajatul ramane, in timpul programului de lucru, la dispozitia angajatorului, la domiciliu. Astfel, angajatorul are oricand posibilitatea de a dispune reinceperea activitatii, salariatul putand fi chemat la lucru cand este solicitat in acest sens.

In aceasta perioada, salariatii implicati in activitatea redusa sau intrerupta, care nu mai desfasoara activitate, beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, mentinandu-se obligatia de plata a contributiilor pentru asigurari sociale. În ce privește art.52, alin.3, situația se prezinta astfel: Daca masura suspendarii contractului individual de munca va depasi 30 de zile lucratoare, angajatorul are posibilitatea, dupa consultarea prealabila a sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, sa reduca programul de lucru de la 5 la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea cauzei care a condus la reducerea timpului de lucru al salariatilor...............................................................................................

Astfel, daca, pe fondul pandemiei, perioada in care activitatea angajatorului este redusa drastic/intrerupta se prelungeste pe o durata mai mare de 30 de zile de la decizia de suspendare a contractului sau contractelor individual (e) de munca, angajatorul, prin decizie a organelor de conducere, poate proceda, in mod unilateral, la reducerea timpului de lucru de la 5 zile pe saptamana la 4 zile pe saptamana. Aceasta modificare se opereaza, in mod corespunzator, in Revisal. Masura reducerii programului de lucru cu reducerea corespunzatoare a salariului nu poate fi cumulata cu masura somajului tehnic. Astfel, angajatorul este obligat a opta fie pentru suspendarea raporturilor de munca si plata unei indemnizatii de minim 75% din salariul de baza, fie pentru reducerea programului de lucru. În actualul context economico-social determinat de pandemia cu Covid 19, relativ la problematica șomajului tehnic, Guvernul - prin OUG nr.30/21.03.2020, publicată în M.Of.nr.231/21.03.2020 – art.XI - XIV, a stabilit că în timpul stării de urgență, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activităţii, indemnizația de care beneficiază salariații să fie suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Nivelul indemnizației va fi de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. De aceste prevederi urmează să beneficieze salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții: a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și dețin Certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform metodologiei aprobată prin ordin. b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. Plata indemnizației se va realiza în baza unei declarații pe proprie răspundere din care să rezulte că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară datei depunerii declarației, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 și că nuare capacitatea de a plăti toți salariații. Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație, din bugetul asigurărilor pentru șomaj,  se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor, iar aceste sume se reîntregesc din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate pentru această intervenţie şi în conformitate cu prevederile şi regulile de eligibilitate ale Programului Operaţional Capital Uman. Situația concediului fără plată – despre care mi s-au solicitat, de asemenea, informații: Concediul fara plata este reglementat de art. 54 din Codul Muncii si presupune suspendarea contractului individual de munca prin acordul partilor, la cererea salariatului.
 Angajatorul nu poate solicita suspendarea contractului individual de munca prin concediu fara plata, initiativa apartinand, de aceasta data, exclusiv salariatului.

Cu toate acestea, suspendarea contractului individual de munca va interveni numai in situatia in care si angajatorul este de acord, atat cu cererea formulata de salariat, cat si cu durata pentru care se solicita suspendarea contractului. Pe intreaga perioada in care salariatul se afla in concediu fara plata, angajatorul nu va achita salariul, iar daca perioada de suspendare a contractului individual de munca depaseste 3 luni de zile, salariatul este scos din sistemul de asigurari de sanatate.

Este, de asemenea, important de mentionat faptul ca perioada concediului fara plata nu reprezinta o perioada asimilata stagiului de cotizare in sistemul public de pensii.
Suspendarea contractului individual de munca pentru concediu fara plata se va inregistra in Revisal.

Postat în Articole De:
AVOCAT MURESAN SILAGHI FELICIA

Acest site web utilizează Cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, împărtășim informații despre utilizarea site-ului nostru cu partenerii noștri de socializare, publicitate și analiză, care îl pot combina cu alte informații pe care le-ați furnizat-o sau pe care le-au colectat din utilizarea serviciilor lor. Sunteți de acord cu cookie-urile noastre dacă continuați să utilizați site-ul nostru web.

Mai multe detalii